Kết quả thử nghiệm thành phần

Kết quả thử nghiệm thành phần bột chữa cháy có trong Elide Fire được Sở Khoa Học Và Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh kiểm định

Giấy kiểm định phương tiện PCCC

Giấy CN kiểm định phương tiện PCCC số 14299/KD-PCCC-P7 cấp ngày 24/09/2019

Giấy kiểm định phương tiện PCCC

Giấy CN kiểm định phương tiện PCCC số 14299/KD-PCCC-P7 cấp ngày 24/09/2019

Giấy chứng nhận Iso 9001:2015

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng

EC CERTIFICATE OF TYPE - according to Directive 2007/23/ES

Giấy Chứng Nhận Thân Thiện Và AN Toàn Đối Với Con Người và Môi trường

Tiêu chuẩn GOST

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Đạt Tiêu Chuẩn GOST Của Nga

Giấy chứng nhận Wipo

Chứng Nhận Của Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới Wipo về sản phẩm Elide Fire

Giấy chứng nhận NFPA

Chứng Nhận Của Hiệp Hội Phòng Cháy Quốc Gia Hoa Kỳ