Huy chương vàng EUREKA

Euréka là Giải thưởng cao quý dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo.

Giải thưởng BEST INVENTION

Giải thưởng BEST INVENTION trong lĩnh vực An ninh, tiết kiệm, tiện lợi bởi EMERCOM RUSSIA từ Brussels Eureka năm 2001,Tại Bỉ.

Giải thưởng THE BEST INVENTION

Giải thưởng trong lĩnh vực ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN từ phòng thương mại Hoa Kỳ tại Bulgaria(3ACCI)

Giải thưởng GENIUS thế giới

Giải thưởng Genius Thế giới từ Hội nghị Genius Thế giới lần thứ 21, Tại Tokyo, Nhật Bản năm 2007

Giải thưởng Wipo

Giải thưởng WIPO của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới trong "Hội nghị Nhà phát minh Quốc tế lần thứ nhất" (IIDC lần thứ nhất) ở Bangkok, Thái Lan năm 2008

Giải thưởng EXCELLENCE

Giải thưởng EXCELLENCE từ MINNESOTA INVENTORS USA

Giải thưởng Semi Grand Price

Giải thưởng Semi Grand Price từ Hiệp hội Xúc Tiến Sáng Chế Hàn Quốc (KIPA) trong Hội Chợ Sáng Chế Quốc tế Seoul (SIIFl Seoul. Korea 2008)

Huy chương vàng cho ý tưởng sáng tạo

Giải thưởng cho Ý tưởng Sáng tạo từ Cơ quan về Khoa học và Đổi mới của Liên bang Nga, Hội chợ Sáng chế Quốc tế Seoul 20C8, Seoul - Hàn Quốc.

Giải thưởng HIGH IMPACT INVENTION

Huy chương vàng về phát minh có ảnh hưởng lớn từ NRCT & IFIA lần thứ 2, tại Bangkok, năm 2009

IFIA CUP

IFIA CUP từ Hiệp hội Phát minh Liên bang Quốc tế (IFIA) tại IIDC lần thứ 2, Bangkok, 2009