Khả năng dập lửa
Giám sát và dập tắt đám cháy gây ra từ các vật chất dễ gây cháy thông thường như gỗ, vải, giấy, cao su và nhựa, v.v.
Giám sát và dập tắt đám cháy do chất lỏng dễ cháy như mỡ, dầu.
Giám sát và dập tắt đám cháy do chất lỏng dễ cháy như xăng, dầu, khí gas.
Giám sát và dập tắc các đám cháy do chập điện.
Cơ chế hoạt động